Th3 07, 2018
Workshop 2 – Phương pháp giáo dục Montessori

Workshop 2 – Phương pháp giáo dục Montessori

Trường Mầm non Saigon Montessori luôn quan tâm đến kỹ năng và phương pháp nuôi dạy trẻ của các cô giáo, từ những ngày đầu hoạt động, các khóa đào tạo về kỹ năng, phương pháp sự phạm cũng như tình cảm, trách nhiệm dành cho trẻ thường xuyên được trường tổ chức bồi dưỡng cho các cô giáo để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ. Workshop Phương pháp giáo dục Montessori là khóa học quan trọng được nhà trường đặc biệt quan tâm tổ chức để bồi dưỡng giáo viên, nâng cao kỹ năng sư phạm theo phương pháp giáo dục Montessori. Workshop 1 được trường tổ chức với mục tiêu truyền đạt những giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori.

Tiếp tục những thành quả đạt được của Workshop 1, ngày 2, 3 và 4/3/2018, Trường Mầm non Saigon Montessori tiếp tục tổ chức Workshop 2 với các nội dung chi tiết, cụ thể và nâng cao hơn về phương pháp giáo dục Montessori. Trong ba ngày làm việc, lãnh đạo, ban giám hiệu và các cô giáo đã tích cực học tập để có thể tiếp thu những kiến thức từ cô Carrie Chan về phương pháp Montessori  đến từ Singapore. Dưới đây là một số hình ảnh: