Trang thiết bị

 

 

 

 

 

  • Môi trường học tập được chuẩn bị
  • — Trang thiết bị dạy học của Saigon Montessori đạt chuẩn được làm bằng những chất liệu an toàn cho sức khỏe của học sinh. — Môi trường giảng dạy được chuẩn bị chu đáo theo từng chuyên đề với thiết bị dạy học của Saigon Montessori từng nội dung học tập của học sinh dưới sự hướng dẫn của cô giáo.
  • — Thiết bị không lời, giáo viên Montessori nói đủ và rất chọn lọc, học sinh Montessori nghe ít nhưng hiểu biết nhiều điều trong mỗi giờ học… tất cả nhờ vào thiết bị dạy học của Saigon Montessori.