Một ngày của bé ở trường mầm non Saigon Montessori

Một ngày của bé ở trường mầm non Saigon Montessori

(Trong độ tuổi từ 25 tháng đến 36 tháng)

THỜI GIAN THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
7.00 - 7.30
30 phút
Trẻ đến trường.
7.30 – 8.00
30 phút
Vận động ngoài sân.
8.00 – 8.30
30 phút
Rửa tay. Ăn sáng.
8.30 – 8.45
15 phút
Vệ sinh.
8.45 – 9.30
45 phút
Thực hiện bài học theo chuyên đề của trẻ.
9.30 – 10.30
60 phút
Vận động trong nhà hoặc ngủ theo yêu cầu của trẻ.
10.30 – 11.00
30 phút
Ăn trưa.
11.00 – 11.15
15 phút
Vệ sinh.
11.15 – 12.00
45 phút
Chơi tự do với đồ chơi trẻ thích.
12.00 – 14.00
120 phút
Ngủ trưa.
14.00 – 14.15
15 phút
Ăn nhẹ.
14.15 – 15.15
60 phút
Chơi tự do hoặc được cô giáo tập một kỹ năng cần cho trẻ.
15.15 – 16.00
45 phút
Ăn xế.
16.00 – 16.30
30 phút
Tắm rửa, thay quần áo.
16.30 – 17.00
30 phút
Trẻ được phụ huynh đón về nhà.