Hội thảo phụ huynh

Image

Hội thảo “Cùng chơi với trẻ” ngày 19/9/2017 tại Phòng A3 trường mầm non Saigon Montessori.

Hội thảo “Phương pháp giáo dục Montessori – sức thẩm thấu tâm hồn” ngày 26/8/2017 tại sảnh B5 trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo “Giáo dục Montessori – Thời kỳ nhạy cảm của trẻ” tại Phòng T1 Nhóm trẻ thực nghiệm Saigon Montessori.

Đăng Ký