Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Lê

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Trần Ngọc Nga

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn

Nguyễn Thanh Phương

Phụ trách chuyên môn

Giáo viên

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Giáo viên

Giáo viên

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên

Giáo viên

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giáo viên

Giáo viên

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giáo viên

Giáo viên

Trần Mai Anh

Giáo viên

Giáo viên

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên