Giáo viên

   Giáo viên trường Saigon Montessori là những cô giáo yêu nghề, mến trẻ; thống nhất với tôn chỉ mục đích hoạt động của nhà trường; quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục Montessori.

    Giáo viên trường Saigon Montessori được nhà trường tuyển chọn từ các trường sư phạm, đầy đủ các phẩm chất cần có như kiên nhẫn, thông minh, khéo léo; có khả năng thu hút học sinh trong quá trình dạy học; và được thông qua chương trình bồi dưỡng chuyên môn trước khi nhận lớp, tiếp cận với học sinh.

 

 

     

 

    • Workshop lần 2 về Phương pháp giáo dục Montessori

 

 

    • Giao lưu với cô Carry, giảng viên đến từ Singapore

 

  • Các cô giáo của trường Mầm non Saigon Montessori