Th1 29, 2018
Giao lưu quốc tế

Giao lưu quốc tế

Các cô giáo của trường đã có cơ hội trao đổi, giao lưu và học tập được rất nhiều kinh nghiệm từ cô Guna, giảng viên đến từ Latvia